TRUNG TÂM THIẾT BỊ ĐIỆN CÔNG NGHIỆP

NHÀ PHÂN PHỐI THIẾT BỊ ĐIỆN CHÍNH HÃNG

hotline

BẢNG GIÁ THIẾT BỊ ĐÓNG CẮT:

 1. Bảng giá thiết bị điện SCHNEIDER Electric mới nhất new

 2. Bảng giá thiết bị điện MITSUBISHI Electric mới nhất new

 3. Bảng giá thiết bị điện ABB Electric mới nhất new

 4. Bảng giá thiết bị điện LS Electric mới nhất new

 5. Bảng giá thiết bị điện HITACHI Electric mới nhất new

 6. Bảng giá thiết bị điện HYUNDAI Electric mới nhất new

 7. Bảng giá thiết bị điện CHINT Electric mới nhất new

 8. Bảng giá thiết bị điện SHIHLIN Electric mới nhất new

 9. Bảng giá thiết bị điện ILEC Electric mới nhất new

10. Bảng giá thiết bị điện HIMEL Electric mới nhất new

11. Bảng giá thiết bị điện TECO Electric mới nhất new

12. Bảng giá thiết bị điện FUJI Electric mới nhất new

13. Bảng giá thiết bị điện HAGER Electric mới nhất new

14. Bảng giá thiết bị điện C&S Electric mới nhất new

15. Bảng giá thiết bị điện SIEMENS Electric mới nhất new

16. Bảng giá thiết bị điện EATON Electric mới nhất new

 

BẢNG GIÁ BIẾN TẦN:

 1. Bảng giá biến tần Schneider 2017
 2. Bảng giá biến tần Altivar Easy 310 & 610 Schneider 2017 
 3. Bảng giá biến tần Mitsubishi 2017 new
 4. Bảng giá biến tần LS 2018 new
 5. Bảng giá biến tần LS 2017

BẢNG GIÁ ATS:

 1. Bảng giá ATS Schneider 2017
 2. Bảng giá ATS Socomec 2017new
 3. Bảng giá ATS ABB 2016
 4. Bảng giá ATS Osung - Osemco 2017 new
 5. Bảng giá ATS Vitzro 2017new
 6. Bảng giá ATS ILEC 2017

BẢNG GIÁ RELAY BẢO VỆ VÀ CÁC LOẠI ĐỒNG HỒ:

 1. Bảng giá Mikro (đồng hồ tủ điện, relay bảo vệ ..) 2017
 2. Bảng giá Mikro (đồng hồ tủ điện, relay bảo vệ ..) 2018 new
 3. Bảng giá Relay Samwha Schneider 2018 new
 4. Bảng giá Relay Samwha Schneider  2017
 5. Bảng giá Selec (đồng hồ tủ điện, relay bảo vệ ..) 2017new
 6. Bảng giá đồng hồ Emic (Công tơ điện) (Việt nam) 2017new
 7. Bảng giá đồng hồ CNC (China) 2017new
 8. Bảng giá đồng hồ Omega (India) 2017new
 9. Bảng giá đồng hồ Omega (Taiwan) 2017 new
 10. Bảng giá Taiwan Meters 2018 new
 11. Bảng giá Taiwan Metters 2017
 12. Bảng giá đồng hồ Munhean 2017 new
 13. Bảng giá relay Delab 2018 new
 14. Bảng giá relay Delab 2017
 15. Bảng giá đồng hồ Schneider 2017

BẢNG GIÁ BIẾN DÒNG:

 1. Bảng giá biến dòng Omega 2017 new
 2. Bảng giá biến dòng CNC  2017new
 3. Bảng giá biến dòng Taiwan  2018new
 4. Bảng giá biến dòng Taiwan  2017
 5. Bảng giá biến dòng Emic  2017 new
 6. Bảng giá biến dòng Schneider 2017
 7. Bảng giá biến dòng RCT ILEC 2017new
 8. Bảng giá biến dòng Elmex 2017new

BẢNG GIÁ TỤ BÙ HẠ THẾ:

 1. Bảng giá bộ điều khiển tụ bù 2018 new
 2. Bảng giá bộ điều khiển tụ bù 2017
 3. Bảng giá tụ bù hạ thế 2018 new
 4. Bảng giá tụ bù hạ thế 2017
 5. Bảng giá tụ bù Nuintek 2017 new

BẢNG GIÁ CÁP ĐIỆN:

 1. Bảng giá dây cáp điện Cadivi 2018 new
 2. Bảng giá dây cáp điện Cadivi 2017
 3. Bảng giá dây cáp điện Lion 2017 new
 4. Bảng giá dây cáp điện Daphaco 2017 new
 5. Bảng giá dây cáp mạng, cáp điện thoại Sino 2017 new
 6. Bảng giá dây cáp điện Tài Trường Thành 27-07-2018 new
 7. Bảng giá dây cáp điện Tài Trường Thành 2018 
 8. Bảng giá dây cáp điện TaCa 27-07-2018 new
 9. Bảng giá dây cáp điện TaCa 2018
 10. Bảng giá cáp điều khiển SangJin 2018 new
 11. Bảng giá cáp điều khiển Imatek 2018 new

BẢNG GIÁ CÔNG TẮC Ổ CẮM DÂN DỤNG:

 1. Bảng giá công tắc ổ cắm Clipsal - Schneider 2018 new
 2. Bảng giá công tắc ổ cắm Clipsal - Schneider 2017
 3. Bảng giá công tắc ổ cắm Sino 2018 (Phần 1) new
 4. Bảng giá công tắc ổ cắm Sino 2017 (Phần 1)
 5. Bảng giá công tắc ổ cắm Sino 2018 (Phần 2) new
 6. Bảng giá công tắc ổ cắm Sino 2017 (Phần 2)
 7. Bảng giá công tắc ổ cắm MPE 2017 new
 8. Bảng giá công tắc ổ cắm Panasonic 2018 new
 9. Bảng giá công tắc ổ cắm Panasonic 2017

BẢNG GIÁ THIẾT BỊ CHIẾU SÁNG:

 1. Bảng giá đèn Điện Quang 2017 new
 2. Bảng giá đèn Duhal 2018new
 3. Bảng giá đèn Duhal 2017 (Phần 1)
 4. Bảng giá đèn Duhal 2017 (Phần 2)
 5. Bảng giá đèn MPE 2017new
 6. Bảng giá đèn Paragon 2017 new
 7. Bảng giá đèn Philips 2017 new
 8. Bảng giá đèn Rạng Đông 2017 new
 9. Bảng giá đèn Led Dragon 2017 new

BẢNG GIÁ PHÍCH CẮM Ổ CẮM CÔNG NGHIỆP:

 1. Bảng giá phích cắm công nghiệp Mennekes 2017 new
 2. Bảng giá phích cắm công nghiệp Schneider 2017
 3. Bảng giá phích cắm công nghiệp Sino 2017 new
 4. Bảng giá phích cắm công nghiệp ABB 2018 new

BẢNG GIÁ CÁC THIẾT BỊ PHỤ KIỆN ĐIỆN KHÁC:

 1. Bảng giá thiết bị điện ANV 2017 new
 2. Bảng giá thiết bị điện Autonics 2017new
 3. Bảng giá cầu chì Omega 2017 new
 4. Bảng giá cầu dao Vinakip 2017 new
 5. Bảng giá thiết bị điện CNC 2017 new
 6. Bảng giá thiết bị điện Hanyoung 2018 new
 7. Bảng giá thiết bị điện Hanyoung 2017
 8. Bảng giá thiết bị điện Idec 2018 new
 9. Bảng giá thiết bị điện Idec 2017
 10. Bảng giá quạt hút Leipole 2017new
 11. Bảng giá Sino: MCB, RCCB 2017new
 12. Bảng giá Sino: MCCB Contactor 2017new
 13. Bảng giá Sino: Tủ điện 2017new
 14. Bảng giá Sino: Ống PVC SP/Vanlock 2017new
 15. Bảng giá thiết bị điện Sungho 2017 new
 16. Bảng giá thiết bị điện ILec 2017 new
 17. Bảng giá timer Hanyoung 2017 new
 18. Bảng giá thiết bị điện Youngsung 2017 new
 19. Bảng giá thiết bị điện Teknic 2017 new
 20. Bảng giá terminal block Connectwell 2017 new
 21. Bảng giá bộ nguồn xung Connectwell 2017 new
 22. Bảng giá thiết bị điện Omron 2017 new
 23. Bảng giá thiết bị chống sét OBO 2017 new