bo-lap-trinh-plc-omron
Chưa có đánh giá

Chi tiết sản phẩm

BỘ LẬP TRÌNH ĐiỀU KHIỂN DẠNG MODULE GHÉP NỐI

Loại ngỏ vào, ngỏ ra ANALOG, NHIỆT ĐỘ, TRUYỀN THÔNG CJ1W-AD081-V1

MÃ HÀNG BỘ LẬP TRÌNH ĐiỀU KHIỂN DẠNG MODULE GHÉP NỐI
Module nguồn và CPU
CJ2M-CPU11 1Max 2.560 I/O, 5K step, 32K Words, Max 3 exp. Racks
CJ2M-CPU12 Max 2.560 I/O, 10K steps, 32K Words, Max 3 exp. Racks
CJ2M-CPU13 Max 2.560 I/O, 20K steps, 32K Words, Max 3 exp. Racks
CJ1M-CPU13 Max 640 I/O, 10K steps, 32K Words, 1 Expansion-rack
CJ1W-PA202 Nguồn PLC 5V-2.8A, 24V-0.4A, Cấp 100-240VAC
CJ1W-PA205R Nguồn PLC 5V-5A, 24V-0.8A, Cấp 100-240VAC
Module ngỏ vào, ra DIGIGTAL
CJ1W-ID211 16 points input, 24VDC, terminal block
CJ1W-ID231 32 points input, 24VDC, Fujitsu style connector
CJ1W-ID261 64 points input, 24VDC, Fujitsu style connector
CJ1W-OC201 08 points relay outputs, 2A max, terminal block
CJ1W-OC211 16 points relay outputs, 0.3A max, terminal block
CJ1W-OD211 16 points sinking output transistor, terminal block
CJ1W-OD231 32 points sinking output transistor, terminal block
Loại ngỏ vào, ngỏ ra ANALOG, NHIỆT ĐỘ, TRUYỀN THÔNG
CJ1W-AD041-V1 4 points input 0->5V, 0->10V, -10->10V or 4->20mA
CJ1W-AD081-V1 8 points input 0->5V, 0->10V, -10->10V or 4->20mA
CJ1W-DA021 2 points output 0->5V, 0->10V, -10->10V or 4->20mA
CJ1W-DA041 4 points output 0->5V, 0->10V, -10->10V or 4->20mA
CJ1W-DA08C 8 points output 4->20mA
CJ1W-DA08V 8 points output 0->5V, 0->10V, -10->10V
CJ1W-MAD42 4 input/ 2 output 0->5V, 0->10V, -10->10V
CJ1W-SRM21 Master Compobus
CJ1W-SCU41-V1 RS-232C*1 port, RS-422/485* port
CJ1W-TC001 4 loops, Thermocouple input/NPN output
CJ1W-TC101 4 loops, Pt100 input/NPN output